Welcome, traveller ...


Here the curious reader can follow the progress of the forthcoming new two-volume novel "Brent" by Norwegian
author Morten Jorgensen a.k.a. me. Here you will find
links that will give you some background for the books,
problems that I solve or questions that I ponder may be introduced, reports from my travels on research missions
for "Brent" may appear, news may break on this blog,
excerpts may be published.

Here all shall be revealed. In due time ...

BRENTBLOG STARTS AT THE BOTTOM

Please scroll down

Join BRENTBLOG'S Followers (bottom) and/or Subscribe (sidebar and bottom)

Wednesday, 3 March 2010

Forget Robocop, here's RoboTeacher

Enter: The robotic teacher. That never tires, that has an inbuilt projector, that can access any data and search for any answer. She ... eh ... it even has a scolding option.

At the moment, our new teacher is being perfectioned in Japan and Korea. But soon they will be coming to your school as well. Maybe not as class teachers, but to lecture, to narrate, to tell stories of Napoleon and Saladin, of rhinos and polar bears, to do math quizes and calculate grades.


1 comment:

  1. Dette har jeg tro på! Sjåfører, piloter og lærere er yrkesgrupper som vil forsvinne i framtiden, og bli erstattet av robotteknologi. Enda bedre; alle fysiske skolebygg vil bli nedlagt, og all gunnleggende skolegang vil bli lagt til internett.
    Her finnes et enormt effektiviseringspotensial; 100.000 lærere og andre yrkesgruppeer relatert til undervisning vil kunne omskoleres, om alle elever utdannes i sitt eget hjem.

    Den dagen noen med virkelig makt og penger går inn for å utkonkurrere tradisjonell skolegang - feks Google eller MS påtar seg oppgaven - den dagen vil vi få en ny IT revolusjon større enn noe annet vi hittil har sett. Har selv hørt på så mange kjedelige forelesninger fra dårlige lærere, at jeg helt klart ville foretrukket en velprogrammert robot eller en genial professor som foreleste for 10.000 elever over nett og et dataprogram som deretter sjekket om jeg hadde gjort leksene og forstod innholdet i opplæringen.

    ReplyDelete

DASSAULT VEHRA

This is the Dassault Vehra, a compact small spacecraft of great versalitity and flexibility. An impressive machine, indeed.